Több »Partnerkempingek

Szentkút Kemping

Szentkút kempingKedvezmény: 20%

Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Kemping

Kedvezmény: 10%

Thermál- és Strandfürdő Kemping, Kiskőrös

Kiskőrös kempingKedvezmény: 10-15%

Neptun kikötő és kemping - Tisza-tó

Neptun kempingKedvezmény: 20%

Strand-Holiday Balatonakali

Strand-Holiday campingKedvezmény: 10%

Castrum Gyógykemping és Panzió, Hévíz

Kedvezmény: 20%

Ipolykapu Kemping

Aqua Land kempingKedvezmény: 15%

Park Strand Kemping és Túrafalu

Kedvezmény: 20%

Aqua Land

Aqua Land kempingKedvezmény: 10%

Facebook

Klubkártya szabályzat

2013.02.14.

A kártya használatával a megrendelő elfogadja jelen kártyaszabályzatot.

Fogalmak:
- Klubkártya (a továbbiakban kártya) az a névvel ellátott laminált lap, mely alkalmas a Kártyabirtokos azonosítására és szükséges a Kempingmánia Klubkártya programban biztosított kedvezmények igénybevételéhez

- Kibocsájtó a www.kempingmania.hu weboldal üzemeltetője a Kempingmotyó Kft mely megállapodást kötött a Partnerekkel az érvényes Klubkártya felmutatása alapján történő kedvezmények biztosítására.

- Partner jelenti mindazokat a természetes és jogi személyeket (egyéni vállalkozókat, gazdálkodó és egyéb szervezeteket), akikkel / amelyekkel Kártya kibocsájtó elfogadói megállapodást kötött.

- Kártyabirtokos jelenti mindazokat a természetes személyeket, akik a Kempingmánia Klubkártyát igénylik, és azok birtokosává válnak.

A kártya használata:
A Kártyabirtokos a kártyával jogosult a Kempingmánia Klubkártya rendszerhez csatlakozott partnerek szolgáltatásaikat kedvezményesen igénybe venni illetve termékeit kedvezményesen megvásárolni. A partnerek, által biztosított kedvezmény mértéke megtalálható a www.kempingmania.hu weboldalon.

A szolgáltatás igénybe vételekor illetve termékek vásárlásakor a kedvezmény érvényesítéséhez a Kártyabirtokos előre köteles jelezni, hogy Klubkártyával rendelkezik. A Partner a kártyát, a kártya érvényességét ellenőrzi. A kártyát csak személyesen a tényleges jogosult kártyabirtokos használhatja. Érvényes kártya hiányában a partner a kedvezmény igénybevételét megtagadja.

A kártya díja és érvényessége:
A Kibocsájtó a kártyát díjazás ellenében adja ki. A kártya díja a kártyaigénylési felületen kerül feltüntetésre. A díj a kártyakibocsájtó által meghirdetett akciók keretében csökkenhet. A díj megváltoztatásának jogát a kibocsájtó fenntartja.

A Kártyabirtokos átvételkor köteles ellenőrizni a kapott kártya épségét, és bármely probléma esetén az átvételtől számított egy héten belül jelezni azt kibocsájtó felé.

Klubkártya érvényessége minden kártyára vonatkozóan a kártyán feltüntetett évszámnak megfelelő teljes naptári év.

Hibás, sérült, elveszett kártya:
A hibás, sérült, elveszett kártyákkal kapcsolatos bejelentéseket kibocsájtó felé kell jelezni a klubkartya@kempingmania.hu email címen.

Amennyiben kibocsájtó oldalán felmerülő okból hibás a kártya, kibocsájtó a saját költségére új kártyát készít és küld Kártyabirtokosnak.

Elvesztett vagy sérült kártya esetén, ha a sérülés nem a Kibocsájtó oldalán felmerülő okra vezethető vissza, új kártya előállítására a Kártyabirtokos költségére van lehetőség. Az új kártya díja 500 Ft + amennyiben szükséges, a szállítási költség.

Személyes adatok:
A személyes adatok (vezetéknév és keresztnév) megadása önkéntes, és azokat a kártyakibocsájtó nem ellenőrzi. A személyes adatokat a kártyabirtokos saját kezűleg írja a kártyára. A kedvezményt nyújtó partnerek azonban csak a megfelelően (névvel, címmel) kitöltött kártyára adnak kedvezményt.

Levelezési cím megadása csak a postai úton történő Klubkártya kézbesítés esetén és érdekében szükséges.

A kártyaigénylő lap kitöltője a beküldéssel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az igénylőlapon feltüntetett személyes adatait a kártya kibocsájtó kezelje, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően.

A kártya kibocsájtó kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, amihez az igénylő hozzájárult. Az igénylő személyes adatait harmadik fél részére nem adja át. A személyes adatok kezelése bizalmasan, az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően történik. Megrendelő a bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatai köréről, kérheti azok helyesbítését, vagy az adatbázisból való törlését. A törlés azonban a klubkártya elkészítését, vagy a kártya által biztosított kedvezmény igénybevételét lehetetlenné teheti.

Változtatások:
A Kibocsájtó fenntartja magának a jogot, hogy jelen feltételeket a Kártyabirtokosok egyidejű tájékoztatása mellett módosítsa. A Kártyabirtokosok tájékoztatása a módosított szabályzatnak a www.kempingmania.hu weboldalon való közzétételével történik. A módosított szabályzat hatálybalépése a kihirdetéssel egyidejűleg megtörténik, kivéve, ha a szabályzat későbbi hatálybalépésről rendelkezik.

A változásokról a kibocsájtó hírlevél útján is tájékoztatja a kártyabirtokosokat.

Vegyes rendelkezések:

- A Kibocsájtó a kártya igénylésére a www.kempingmania.hu weboldalon regisztrált látogatók számára lehetőséget ad, de a kártya kibocsájtása nem kötelezettsége, ezért fenntartja a jogot a kibocsájtás indoklás nélküli megtagadására.

- Amennyiben valaki a kártyát utólagos fizetéssel igényel (DPD, postai utánvét) és azt nem veszi át, abban az esetben az illető csak a felmerült költségek megtérítése után kap lehetőséget a kártya újraigényléséhez.

- A Kibocsájtó a Partnerek és a Kártyabirtokosok között – a kedvezmény érvényesítésekor – közvetítő szerepet játszik, a kedvezmények tényleges érvényesítésére nincs ráhatása, ezért a partnerek nem szerződésszerű magatartása okozta károkért, valamint az Kibocsájtótól független egyéb károkért a felelősségét teljes mértékben kizárja.

- A kártyabirtokos a kártyahasználat során köteles kempingmánia klubkártya jó hírére ügyelni. Szabályellenes kártyahasználat (visszaélés, átruházás, lejárt kártya stb.) vagy kempingeshez méltatlan viselkedés esetén a Kibocsájtó a kártyát jogosult visszavonni. Amennyiben a kártya visszavonása fizikailag nem valósítható meg, úgy a kibocsájtó jogosult az elfogadóhelyeket tájékoztatni adott visszavonásról.

- A Kártyabirtokos kártyahasználata – mint ráutaló magatartás – egyben jelen szabályzat megismerését és elfogadását is jelenti Kártyabirtokos részéről. Az a Kártyabirtokos, aki kártyáját használta a jelen szabályzat nem ismerésére, illetve el nem fogadására nem hivatkozhat.

- Az egyes partnerek a kedvezményadás mértékét, módját egyedileg határozzák meg, azt korlátozhatják is. Ezeket a korlátozásokat Kibocsájtó legjobb tudása szerint az Partner listán feltünteti, azok hiányosságaiért azonban felelősséget nem vállal.

Záró rendelkezések:

- Szerződő Felek jelen Szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a Szerződő Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen Szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek. Kibocsájtó jelen értesítési kötelezettségét a www.kempingmania.hu weboldalon való közzététellel teljesíti.

- Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek részleges vagy teljes érvénytelensége, illetve érvénytelenné válása nem érinti a szerződés egyéb részeinek érvényességét. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést olyannal pótolják, amely leginkább megfelel a szerződés céljának.

- Amennyiben a szerződés teljesítése során véleményeltérés alakul ki, úgy a felek a véleményeltérést minden esetben peren kívüli egyezség útján kísérlik meg rendezni. Ha a szerződő felek nem jutnak peren kívül egyezségre, jelen szerződéssel összefüggő ügyekben úgy elismerik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét a Kempingmánia Klubkártya programmal kapcsolatos minden jogvita esetére


Megrendelés >>>Minden jog fenntartva!

Hasznos volt ez a tartalom? Adj rá értékelést!
Így értékelték a többiek:

Bejelentkezés

Felhasználónév:
Jelszó:
Regisztráció» Elfelejtett jelszó»

29 látogató olvassa az oldalt.
Ebből 0 bejelentkezett.

Eseménynaptár

Több »Fórum friss